top of page
  • Mark S. G. S. Selasky

Hva er biokraftvarme?

Biokraftvarme er et system som bruker biologiske materialer til å produsere strøm og varme. Systemet vårt brenner pellets laget av rene biologiske materialer. Restproduktet fra denne prosessen er biokull som bidrar til friskere matjord og CO2 lagring i jordsmonnet. CO2 lagringen gjør at energiproduksjonen blir CO2 negativ! Vårt system er tenkt plassert utenfor boligen din. Fordelen med å produsere varme og strøm lokalt, er at varmen som ofte går til spille ved mange typer større kraftverk, kan utnyttes til å varme opp huset! Dermed oppnår man en høyere totaleffektivitet på systemet og økonomiske besparelser for deg som forbruker. Vårt biokraftvarmesystem vil gi hvert hus sitt eget minikraftverk.
72 visninger
bottom of page