• Mark S. G. S. Selasky

Hva er biokraftvarme?

Biokraftvarme er et system som bruker biologiske materialer til å produsere strøm og varme. Systemet vårt brenner pellets laget av rene biologiske materialer. Restproduktet fra denne prosessen er biokull som bidrar til friskere matjord og CO2 lagring i jordsmonnet. CO2 lagringen gjør at energiproduksjonen blir CO2 negativ! Vårt system er tenkt plassert utenfor boligen din. Fordelen med å produsere varme og strøm lokalt, er at varmen som ofte går til spille ved mange typer større kraftverk, kan utnyttes til å varme opp huset! Dermed oppnår man en høyere totaleffektivitet på systemet og økonomiske besparelser for deg som forbruker. Vårt biokraftvarmesystem vil gi hvert hus sitt eget minikraftverk.
70 visninger