top of page
Presentasjon 6 sept 22.jpg

Vi trenger en ny type energiproduksjon

Vårt unike kraftvarmesystem for landbruket vil produsere strøm og varme rimelig og miljøvennlig på ved å pyrolysere tørket møkk. Restproduktet fra denne prosessen er biokull. I landbruket bidrar biokullet til sunnere matjord, mindre nitrogentap og CO2-lagring i jorda. CO2-lagring betyr at energiproduksjonen fra kraftvarmesystemet vårt blir CO2-negativt!

 

Den første prototypen av systemet er tenkt installert på et gårdsbruk. Den vil produsere nok strøm og varme til å dekke over 90% av energibehovet til gården. På lengre sikt er drømmen vår å bygge enda mindre kraftvarmesystemer for private boliger og slik gjøre teknologien tilgjengelig for folk flest.

Kraftvarmesystemet
Utsikt fra Tromsdalstinden Tromsø

Vi trenger å kutte kostnadene til bøndene

Mange bønder sliter med å få ting til å gå rundt med stadig økende kostnader. Våre lønnsomhetsanalyser viser at et gårdsbruk med 150-180kyr vil kunne forvente besparelser og inntekter tilsvarende 410.000NOK per år*. De viktigste besparelsene er reduksjon i energikostnader, mineralgjødselkostnader og fòrkostnader. I tillegg vil bonden også kunne regne med betydelige inntekter fra salg av biokull og "CO2 removal certificates" (CORCS).

* Forutsetningene er et gårdsbruk på 150-180 kyr. 45% støttegrad iht. ordningen "Fornybar energi i landbruket". Spotpris strøm på 67 øre pr kWH. Dette inkluderer alle kostnader eksl. finanseringskostnader. 

Storfe på Sunrise
Kuttekostnader
Utsikt over Tromsøya og Tromsdalstinden
Karbonlagring
Kyr som beiter i åkre
Vår bærekraftige energisyklus_edited_edited.png

Vi trenger en fornuftig form for karbonlagring

Ved å omdanne kumøkk til biokull og bruke dette til å gjødsle beitemarka kan karbon lagres slik i hundrevis av år. For hvert kraftvarmesystem vi selger forventer vi å kunne lagre 75 tonn CO2 i året. Samtidig kommer dette karbonet til nytte og biokullgjødsel bidra til både økt grasproduksjon og mindre miljøgifter i graset - en vinn vinn situasjon!

 

Les mer om biokull på SINTEF sin hjemmeside.

Les mer om Norges CO2 utslipp her

Matsikkerhet

Vi trenger å styrke matsikkerheten i Europa

Vi har de siste årene sett en kraftig økning i strømpriser, fòrkostnader og mineralgjødselprisene. Dette spiser av bondens budsjett og har gjort at mange bønder tvinges til å redusere produksjonen eller legge ned. Samtidig står vi ovenfor klimaendringer som truer avlingene i Europa. Her er det viktig å finne gode løsninger raskt! Gjennom kraftvarmesystem kan vi styrke lønnsomheten til bøndene betydelig ved å utnytte de biomasseressursene de har på en bedre måte. Samtidig vil biokull som binder vann i jorda gjøre jordsmonnet mindre utsatt ved tørke. Dette vil være viktige bidrag til bedre matsikkerhet i Europa. Vi tror dette er fremtidens energisystem for landbruket! 

Happy Farmer
Utsikt mot Tromsdalstinden Tromsø
Matjord

Vi trenger sunnere matjord for fremtidens bønder

Aktivert biokull har en porøs overflate med stort areal som holder på viktige næringsstoffer så disse ikke vaskes ut av matjorda. Samtidig binder biokull tungmetaller og organiske miljøgifter slik at gras og andre plantevekster blir sunnere og friskere. Ikke bare for vår generasjon, men for alle fremtidige generasjoner som dyrker jorda. Vi tenker dette er en smart og bærekraftig måte å drive landbruk på! 

Les mer hos Agropub

Red Tractor i Field
Sortgull
Kyr som beiter i åkre
Vår bærekraftige energisyklus_edited_edited.png

Vi trenger å finne gullet i landbruket

Kull er tidligere omtalt som "det sorte gullet". Gjennom kraftvarmesystemet kan vi omdanne møkk til nettopp "sort gull", og slik skape en verdifull ressurs for bøndene. Det første steget er å separeres kumøkk mekanisk i en våt og en solid fraksjon. Den solide fraksjonen tørkes til ca 90% tørrstoff. Deretter skrus råstoffet inn i vår unike mikrobølgeassisterte pyrolysereaktor (MAP) hvor den varmes opp til 500-600 grader celcius hvorpå det dannes en energirik våtgass og biokull. Våtgassen forbrennes og det produserer strøm gjennom en liten mikroturbin. Restvarmen brukes til oppvarming av boliger og driftsbygg på gården. Biokullet er av beste klasse. Det har stor overflate og er rikt på mineraler og næringsstoffer graset trenger for å bli saftig og sunt. Svart gull fra møkk, ikke verst! 

Et varmere samfunn

Vi trenger et varmere samfunn

 

Mennesker som har arbeidsevne og arbeidslyst trenger en mulighet til å vise hva de kan og et sted de kan føle seg velkommen og nyttig. Selv om de har et handikap. Vi ønsker å være et slikt sted.

 

Sirevaag Biokraftvarme er oppkalt etter Peder Arenfeldt Sirevåg (1900 til 1990). Han startet P. Sirevaag Bakeri på Moi i Rogaland. Bakevarene var kjent for å være de beste. Han var også kjent for å være en omsorgsfull mann, som var opptatt av å gi mennesker mulighet til å lykkes og til å bruke sine evner. Det er noe vi som bedrift også er opptatt av!

Sirevaag
bottom of page