Kraftvarmesystemet
Kraftvarmesystemet

Utenfor en enebolig

Viftekonvektor
Viftekonvektor

En 4,6kW viftekonvektor i 1. og 2. etasje av boligen gir rask og god oppvarming av boligen også i vintersesongen

Kraftvarmesystemet
Kraftvarmesystemet

Utenfor en enebolig

1/2

Kraftvarmesystemet

Vårt unike kraftvarmesystem vil produsere strøm og varme billig og miljøvennlig. Systemet brenner pellets lagd av rene biologiske materialer. Restproduktet fra denne prosessen er biokull. I landbruket bidrar biokullet til sunnere matjord og CO2-lagring i jorda. CO2-lagring betyr at energiproduksjonen fra kraftvarmesystemet vårt blir CO2-negativt!

 

Systemet er tenkt installert utenfor et hus sammen med et pelletslager som fylles på 3-4 ganger i året. Den produserte varmen lagres i et kompakt varmebatteri installert inne i huset og fordeles rundt i rommene gjennom konveksjonsvifter, vanngulvvarme og / eller radiatorer.

 

Kjøp boken vår og hjelp oss gjøre dette prosjektet til virkelighet!

 
Utsikt fra Tromsdalstinden Tromsø

Ønsker du å spare penger på oppvarming?

Grafen til høyre viser de årlige strøm- og oppvarmingskostnadene når man bruker kraftvarmesystemet vårt sammenlignet med fire andre varmesystemer.

 

Våre estimater viser at de årlige energikostnadene vil være lavere enn ved bruk av en luft-til-luft varmepumpe (ASHP).

 

Målet vårt er å tilby rimelig strøm og oppvarming på en miljøvennlig måte.

Årlig pris for ulike oppvarmingssystemer
Årlig pris for ulike oppvarmingssystemer

Forutsetninger: Strømpris 99,8 øre/kWh. Dette tilsvarer kraftpris inkl. nettleie og avgifter i perioden 2015-2019. Beregnet for en bolig med 140 m2 BRA, bygd før 1987, på kysten i NordNorge.

Årlig pris for ulike oppvarmingssystemer
Årlig pris for ulike oppvarmingssystemer

Forutsetninger: Strømpris 99,8 øre/kWh. Dette tilsvarer kraftpris inkl. nettleie og avgifter i perioden 2015-2019. Beregnet for en bolig med 140 m2 BRA, bygd før 1987, på kysten i NordNorge.

1/1
 
Utsikt over Tromsøya og Tromsdalstinden
 
Årlig CO2 utslipp med ulike oppvarmingssystemer
Årlig CO2 utslipp med ulike oppvarmingssystemer

CO2 utslippet på Norsk strømnett - Norsk miks - Ecoinvent 2014 - er beregnet til ca 22g/kWh.

Årlig CO2 utslipp med ulike oppvarmingssystemer
Årlig CO2 utslipp med ulike oppvarmingssystemer

CO2 utslippet på Norsk strømnett - Norsk miks - Ecoinvent 2014 - er beregnet til ca 22g/kWh.

1/1

Visste du at vi kan lagre CO2 i matjorda?

Den naturlige nedbrytningen av biomasser frigjør store mengder karbondioksid. Ved å omdanne deler av biomassene til biokullgjødsel blir dette karbonet som ellers ville kommet tilbake til atmosfæren, liggende i jorda. Karbonet kan lagres på denne måten i hundrevis av år. Ett tonn biokull tilsvarer tre tonn CO2. For hvert kraftvarmesystem vi selger, forventer vi å kunne lagre flere tonn CO2 i matjorda hvert år.

Figuren til venstre gir en oversikt over det totale CO2-utslippet knyttet til bruken av forskjellige varmesystemer. Kraftvarmesystemet vårt er det eneste CO2-negative systemet.

 

Les mer om biokull på SINTEF sin hjemmeside.

Les mer om Norges CO2 utslipp her

 

Bekymrer de økende strømprisene deg?

Fra 2012 til 2019 økte strømprisen fra 81 til 116 øre pr kWh. Dette skyldes at strøm kjøpes og handles på et Europeisk strømmarked hvor blant annet klimakvoter gir økte strømpriser. Selv om strømprisene i forbindelse med koronaepidemien har vært usedvanlig lave, har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet at Norske strømpriser vil dobles frem mot 2030.

 

Dette ønsker vi å gjøre noe med. 

Økende strømpriser
Økende strømpriser

Strømprisene i Norge inkludert avgifter og nettleie. Hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Økende strømpriser
Økende strømpriser

Strømprisene i Norge inkludert avgifter og nettleie. Hentet fra Statistisk sentralbyrå.

1/1
Utsikt mot Tromsdalstinden Tromsø
 

Visste du at biokull kan gi friskere matjord?

Biokull har en porøs overflate som holder på viktige næringsstoffer så disse ikke vaskes ut av matjorda. Biokull bedrer også jordas evne til å holde på vann og binder tungmetaller og organiske miljøgifter, slik at grønnsakene som dyrkes blir sunnere og friskere.

 

Vi ønsker å bruke biokullet som kraftvarmeovnen produserer, til å lage sunn og frisk matjord!

Les mer på Agropub. 

Bilde av biokull av eik
Bilde av biokull av eik

Foto ved Erik Joner

Bilde av biokull av eik
Bilde av biokull av eik

Foto ved Erik Joner

1/1
 
Hageavfall kan også brukes til noe nyttig
Hageavfall kan også brukes til noe nyttig

Bilde ved Nagesh Badu

Hageavfall kan også brukes til noe nyttig
Hageavfall kan også brukes til noe nyttig

Bilde ved Nagesh Badu

1/1

Visste du at bioavfall kan bli til noe nyttig?

Det som for noen er avfall, kan være nyttig for andre! Både i landbruket og i skogsindustrien finnes det fraksjoner som blir liggende igjen som avfall. Vårt pyrolysesystem er svært fleksibelt, og vi kan nyttiggjøre oss av et utall ulike biomasser. Dette gjør det mulig å omdanne avfall til noe nyttig; rimelig strøm og varme til boliger og biokullgjødsel til landbruket. 

 

Vi ønsker å bidra til et varmere samfunn

 

Mennesker som har arbeidsevne og arbeidslyst trenger en mulighet til å vise hva de kan og et sted de kan føle seg velkommen og nyttig. Selv om de har et handikap. Vi ønsker å være et slikt sted.

 

Sirevaag Biokraftvarme er oppkalt etter Peder Arenfeldt Sirevåg (1900 til 1990). Han startet P. Sirevaag Bakeri på Moi i Rogaland. Bakevarene var kjent for å være de beste. Han var også kjent for å være en omsorgsfull mann, som var opptatt av å gi mennesker mulighet til å lykkes og til å bruke sine evner. Det er noe vi som bedrift også er opptatt av!

Peder Sirevaag
Peder Sirevaag

Peder Sirevaag (t.v.) sammen med en kvinnelig ansatt utenfor bakeriet

Peder Sirevaag
Peder Sirevaag

Peder Sirevaag (t.v) sammen med en mannlig ansatt utenfor bakeriet

Moi i Rogaland
Moi i Rogaland

Oversiktsbilde over Moi

Peder Sirevaag
Peder Sirevaag

Peder Sirevaag (t.v.) sammen med en kvinnelig ansatt utenfor bakeriet

1/5