kraftvameovnen

Kraftvarmesystemet

Vårt unike kraftvarmesystem vil produsere strøm og varme rimelig og miljøvennlig. Systemet brenner pellets lagd av rene biologiske råstoff. Restproduktet fra denne prosessen er biokull. I landbruket bidrar biokullet til sunnere matjord og CO2-lagring i jorda. CO2-lagring betyr at energiproduksjonen fra kraftvarmesystemet vårt blir CO2-negativt!

 

Systemet er tenkt installert utenfor et hus sammen med et pelletslager som fylles på 6 ganger i året. Den produserte varmen lagres i en kompakt varmeakkumulator installert inne i huset og fordeles rundt i rommene gjennom konveksjonsvifter, vanngulvvarme og / eller radiatorer.

 
Utsikt fra Tromsdalstinden Tromsø

Ønsker du å spare penger på energi?

Kraftvarmeovnen vil spare deg for ca 10.000kr* per år i energikostnader, alle kostnader inkludert, sammenlignet med en helelektrisk løsning. I tillegg er energien CO2 negativ.

Målet vårt er å tilby både rimelig og bærekraftig energi.

* Disse beregningene er gjort for en 175m2 bolig med et totalt energiforbruk på 204kWh pr m2 pr år. Det er også tilknyttet en elbil til boligen som forbruker 3100kWh pr år. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlige strømpriser for 2. og 3. kvartal 2021.

Årlige energikostnader
Årlige energikostnader

Totalkostnaden inkl mva for oppvarming og elektrisitet til en 175m2 bolig lokalisert i Tromsø.

press to zoom
Årlige energikostnader
Årlige energikostnader

Totalkostnaden inkl mva for oppvarming og elektrisitet til en 175m2 bolig lokalisert i Tromsø.

press to zoom
1/1
 
Utsikt over Tromsøya og Tromsdalstinden
 
Grønn skog

Visste du at vi kan lagre CO2 i matjorda?

Ved å omdanne biomasseavfall til biokull, kan karbonet lagres i jorda som biokullgjødsel. Karbonet kan lagres på denne måten i hundrevis av år. Ett tonn biokull tilsvarer tre tonn CO2. For hvert kraftvarmesystem vi selger, forventer vi å kunne lagre over 20 tonn COhvert år.

 

Les mer om biokull på SINTEF sin hjemmeside.

Les mer om Norges CO2 utslipp her

 

Bekymrer de økende strømprisene deg?

Fra 2012 til 2019 økte strømprisen fra 81 til 116 øre pr kWh. Dette skyldes at strøm kjøpes og handles på et Europeisk strømmarked hvor blant annet klimakvoter gir økte strømpriser. Selv om strømprisene i forbindelse med koronaepidemien har vært usedvanlig lave, har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet at Norske strømpriser vil dobles frem mot 2030.

 

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Dollar Bills
Utsikt mot Tromsdalstinden Tromsø
 

Visste du at biokull kan gi friskere matjord?

Biokull har en porøs overflate som holder på viktige næringsstoffer så disse ikke vaskes ut av matjorda. Biokull bedrer også jordas evne til å holde på vann og binder tungmetaller og organiske miljøgifter, slik at grønnsakene som dyrkes blir sunnere og friskere.

 

Vi ønsker å bruke biokullet som kraftvarmeovnen produserer, til å lage sunn og frisk matjord!

Les mer på Agropub. 

Red Tractor i Field
 
Rake og trillebår

Visste du at bioavfall kan bli til noe nyttig?

Det som for noen er avfall, kan være nyttig for andre! Både i landbruket og i skogsindustrien finnes det fraksjoner som blir liggende igjen som avfall. Vårt pyrolysesystem er svært fleksibelt, og vi kan nyttiggjøre oss av et utall ulike biomasser. Dette gjør det mulig å omdanne avfall til noe nyttig; rimelig strøm og varme til boliger og biokullgjødsel til landbruket. 

 

Vi ønsker å bidra til et varmere samfunn

 

Mennesker som har arbeidsevne og arbeidslyst trenger en mulighet til å vise hva de kan og et sted de kan føle seg velkommen og nyttig. Selv om de har et handikap. Vi ønsker å være et slikt sted.

 

Sirevaag Biokraftvarme er oppkalt etter Peder Arenfeldt Sirevåg (1900 til 1990). Han startet P. Sirevaag Bakeri på Moi i Rogaland. Bakevarene var kjent for å være de beste. Han var også kjent for å være en omsorgsfull mann, som var opptatt av å gi mennesker mulighet til å lykkes og til å bruke sine evner. Det er noe vi som bedrift også er opptatt av!

Sirevaag