top of page
  • Krista Klavina

Forurenset jord - gir forurenset mat

Jordforurensning er ikke noe de flest av oss tenker på, men Miljødirektoratet har registrert rund 8300 lokaliteter hvor det er forurensning eller mistanke om forurensning i grunnen. Dette kan blant annet skyldes utslipp fra industri eller lekkasjer fra søppelfyllinger.

Spesielt tungmetaller gir bekymring, siden de ikke er nedbrytbare og kan akkumuleres i miljøet. Blir vi eksponert for høye doser gjennom maten, kan det føre til kreftutvikling og svikt i ulike organer i kroppen.

Biokull har en unik egenskap til å ta opp og binde forurensningene fra jorda og gjøre dem utilgjengelige for organismer. Over hele verden forskes det stadig mer på hvordan vi kan bruke biokull til å rense jorda.


13 visninger

Yorumlar


bottom of page