top of page
  • Mark S. G. S. Selasky

Vi trenger å styrke matsikkerheten i Europa

Vi har de siste årene sett en kraftig økning i strømpriser, fòrkostnader og mineralgjødselprisene. Dette spiser av bondens budsjett og har gjort at mange bønder tvinges til å redusere produksjonen eller legge ned. Samtidig står vi ovenfor klimaendringer som truer avlingene i Europa. Her er det viktig å finne gode løsninger raskt! Gjennom kraftvarmesystem vårt kan vi styrke lønnsomheten til bøndene betydelig ved å utnytte de biomasseressursene de har på en bedre måte. Samtidig vil biokull som binder vann i jorda gjøre jordsmonnet mindre utsatt ved tørke. Dette vil være viktige bidrag til bedre matsikkerhet i Europa. Vi tror dette er fremtidens energisystem for landbruket!


11 visninger

Comments


bottom of page