• Mark S. G. S. Selasky

Prosjekt BioCHAMP - Tilsagn fra Forskningsrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune

Oppdatert: 20. juli 2020

Vi er i gang med et veldig spennende forprosjekt i samarbeid med Sintef og Lund Universitet for å gjennomføre viktige beregninger og tester av kraftvarmesystemet vårt. 7. Juli mottok vi svar fra Forskningsrådet om at vi mottar økonomisk støtte til å gjennomføre dette forprosjektet! Dette er en gledelig nyhet og et viktig steg for arbeidet videre. Forprosjektet BioCHAMP planlegges fullført høsten 2020.


38 visninger