top of page
  • Krista Klavina

Prosjekt BioCHAMP - forbereder veien videre

Den første fasen av BioCHAMP forprosjektet ble avsluttet i januar 2021. Prosjektet har vært en lærerik og spennende prosess der vi fikk avklart viktige aspekter rundt de sentrale komponentene i systemet. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere fra Sintef og Lund Universitet for all bistand og støtte. Vi takker også Forskningsrådet og Troms- og Finnmark fylkeskommune for økonomisk støtte som ga oss muligheten til å gjennomføre dette forprosjektet.

Vi ser nå frem til oppstart av den andre fasen av BioCHAMP forprosjeket og gleder oss til videre samarbeid med våre etablerte kontakter.70 visninger
bottom of page