top of page
  • Krista Klavina

Prosjekt BioCHAMP - forbereder veien videre

Den første fasen av BioCHAMP forprosjektet ble avsluttet i januar 2021. Prosjektet har vært en lærerik og spennende prosess der vi fikk avklart viktige aspekter rundt de sentrale komponentene i systemet. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere fra Sintef og Lund Universitet for all bistand og støtte. Vi takker også Forskningsrådet og Troms- og Finnmark fylkeskommune for økonomisk støtte som ga oss muligheten til å gjennomføre dette forprosjektet.

Vi ser nå frem til oppstart av den andre fasen av BioCHAMP forprosjeket og gleder oss til videre samarbeid med våre etablerte kontakter.70 visninger

Comments


bottom of page