top of page
  • Krista Klavina

Pellets gjør at vi kan bruke bioavfall til noe nyttig

Først og fremst - hva er biopellets? Biopellets er en type drivstoff. Biomassen males opp, tørkes og presses gjennom små hull. Det intense trykket varmer opp biomassen, og ligninen som er en naturlig bestanddel av biomasser mykner og binder pelletsen sammen. Når ligninen kjøles ned stivner den og man får en kompakt, holdbar pellets.

Vi ønsker å lage biopelletsen av fornybare råvarer som ellers ville blitt til avfall. Grener og røtter fra skogsindustrien, bark og avkutt fra treforedlingsindustrien og også annet typet bioavfall.

Hvorfor gjøre alt dette ekstra arbeidet? Det er flere fordeler med biopellets over ubehandlede biomasser. For det første kan innmatningsprosessen i kraftvarmesystemet automatiseres når brenslet har en forutsigbar størrelse og form. Dette reduserer arbeidet for kunden. Pellets gir også mindre støvdannelse. Kvaliteten på brenselet blir også mer forutsigbar – noe som forenkler oppsettet av systemet. Pellets gjør det mulig å lage blandinger bestående av flere ulike typer biomasser som gir billigere strøm og varme for kunden. Ikke bare gjør pelletering at biobrenselet tar opp mindre plass utenfor boligen men det reduserer også transportkostnader og utslipp tilknyttet dette.

Der er altså mange gode grunner til at vi ønsker å bruke biopellets i vårt system!

38 visninger

Comentarios


bottom of page