top of page
  • Krista Klavina

Kanskje bedre med biokull enn vindkraft?

Debatter om hvordan redusere karbonutslipp kan for gå ei kule varmt. Men kanskje finnes det noen mindre kontroversielle måter å løse disse problemene på? De siste årene har biokull fått økende oppmerksomhet som et potensielt karbonlager.


Biomasser som halm, kvist og røtter blir vanligvis liggende eller pløyes ned i jorden. Der brytes de ned og karbon fra biomassene går raskt tilbake til atmosfæren, som en del av det naturlige karbonkretsløpet. Når biomassen derimot omdannes til biokull, blir karbonets nedbryting forhindret og karbonet kan lagres i jorda over lang tid.


Mens vindkraft og annen miljøvennlig kraftproduksjon kan gi CO2 nøytral energiproduksjon, vil vårt biokraftvarmesystemet ta oss et steg videre. Vi ønsker å redusere CO2 mengden i luften ved å lagre karbon i jorden som biokull. Et slikt system vil hjelpe oss å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til, og redusere atmosfæriske konsentrasjoner av CO2 til et trygt nivå.


Les mer om biokull her85 visninger

Comments


bottom of page