top of page
  • Mark S. G. S. Selasky

Jonas og kraftvarmeovnen en spennende og inspirerende bok om å ta vare på hverandre og miljøet

Oppdatert: 4. aug. 2020

Jonas og kraftvarmeovnen handler om en syv år gammel gutt som har en drøm som forandrer byen han bor i. Mange innbyggere i byen er lei seg, og ser mørkt på framtiden. Lærerinnen Sofie er redd for at jorda skal bli for varm, bonden Jørgen kan ikke plante gulrøtter i jorda på grunn av tungmetaller, gamle Thomas har ikke råd til å betale strømregningene sine - og Petter har mistet jobben fordi han ikke lenger kan gå. Men med en klok pappa og gode venner så kan drømmer bli virkelig!Boken passer for barn mellom 5-9 år. Boklansering Lørdag 22.August kl13.00 på Tromsø bibliotek. Det blir høytlesing og konkurranse med premie for barn!


Overskuddet fra salget bidrar inn i prosjektet med å utvikle miljøvennlige små kraftvarmesystemer - som produserer CO2 negativ, strøm og varme, for folk flest!177 visninger

Komen


bottom of page