top of page
  • Krista Klavina

Hvorfor blir biokull mer og mer brukt i landbruket?

Økende produksjon og bruk av mineralgjødsel i landbruket fører til miljøskadelige effekter. Blant annet gir dette luftforurensing og drivhusgasser, forurensing med tungmetaller, og jordforsuring. Videre utvaskes omtrent 2-10% av næringsstoffer fra mineralgjødsel og forurenser vann i nærheten.


Det er derfor viktig å gjøre tiltak. Forskning viser at biokull bidrar til å beholde gjødselet i jorden og redusere utvasking av næringsstoffer.


Biokull forbedrer flere jordegenskaper som jordlufting, aggregering, pH-verdi, mikrobialt miljø, kationutvekslingskapasitet, vannholdekapasitet og tilgjengeligheten av næringsstoffer til planter. Det fører til forbedret plantevekst og reduserer behovet for gjødsel.


Biokull kan derfor ha betydelige økonomiske og miljømessige fordeler i landbruket.


Gjennom vårt biokraftvarmesystem ønsker vi å produsere mange tonn biokull hvert år for landbruket.
24 visninger

Commentaires


bottom of page