top of page
  • Krista Klavina

Hvorfor bør du vurdere oppvarmingsløsning din nå?

Strømprisene har denne våren og høsten vært uvanlig lave, grunnet fall i etterspørselen etter kraft som følger av økonomiske nedgangstider i verden. Historisk har bildet vært et helt annet. Fra 2012 til 2019 økte strømprisen for husholdningene med 43% - fra 0,8 kr/kWh til 1,2kr/kWh. NVE forventer at strømprisene vil holde seg på et høyt nivå, mens IEA har beregnet at Norske strømpriser vil dobles frem mot 2030. Dette er i stor grad en følge av økende karbonavgifter på kraftproduksjonen i Europa.

Norske husholdninger blir i stor grad påvirket av strømprisene, ettersom 70-80% av strømforbruket går til oppvarming og varmtvann.


Sirevaag Biokraftvarme AS ønsker å tilby en løsning som gir folk forutsigbare og lave strømpriser - lage et lite kraftverk for hvert hjem - et kraftvarmesystem som bruker biopellets.


10 visninger

Comments


bottom of page