top of page
  • Krista Klavina

Hvordan kan biokull hjelpe oss å løse fremtidens miljøproblemer?

Biokull kjennetegnes av en veldig porøs overflate som kan holde på viktige næringsstoffer slik at disse ikke vaskes ut av matjorda. Den binder også tungmetaller og organiske miljøgifter slik at de ikke blir tatt opp av grønnsakene, eller avlingene som dyrkes der.


Ikke minst har biokull blitt mer og mer anerkjent som et viktig karbonlager. Karbon blir fanget i jorden gjennom biokullet i flere hundre år, og hvert tonn biokull tilsvarer en reduksjon på ca. tre tonn karbon i CO2-ekvivalent.


Sirevaag Biokraftvarme AS jobber for å utvikle et kraftvarmesystem, hvor biokull er et biprodukt av kraftvarmeproduksjonen, og vil være av stor miljømessig verdi!


12 visninger

Comments


bottom of page