top of page
  • Mark S. G. S. Selasky

BioCHAMP II forprosjektet er fullført!

Oppdatert: 11. okt. 2021

Vi startet opp BioCHAMP II forprosjektet Februar 2021 og fullførte dette nå i September 2021. Ved hjelp av støtten fra Regionale Forskningsfond Arktis (RFF Arktis), har vi klart å gjennomføre et omfattende og viktig prosjekt på vei mot en ferdig prototype.


Sirevaag Biokraftvarme AS har som mål å utvikle et lite kraftvarmesystem (mCHP) for eneboliger som vil forsyne disse med rimelig miljøvennlig strøm og varme.Gjennom BioCHAMP II prosjektet har vi laget modeller som gir oss viktige svar på hvordan mCHP systemet vil kunne møte strøm og varmebehovet til en enebolig lokalisert i Tromsø og funnet ut hvor konkurransedyktige vi vil være i energimarkedet.


Hovedkonklusjonen er at systemoppsettet vil kunne dekke 95% av energibehovet til modellboligen på 175m2 uten større vanskeligheter. Dette var bedre enn forventet. I forhold til råstoff i regionen er det identifisert spesielt fire bioråstoff vi ønsker å se nærmere på, som finnes i tilstrekkelig mengder her og/eller i Norge. I forhold til lønnsomhet viser våre beregninger at vi skal kunne være lønnsomme helt ned i energipriser på 25 øre pr kWh, og konkurrere ut luft-til-luft varmepumpeløsninger på pris.Vi vil rette en stor takk til Regionale Forskningsfond Arktis (RFF Arktis). Uten deres støtte og tro på prosjektet, ville vi ikke kunne klare å gjennomføre! Vi vil også rette en stor takk til SINTEF, Lund Universitet, Turbonova, MikroOil og det flotte teamet bak Sirevaag Biokraftvarme. Uten alles innsats ville vi ikke ha kommet dit vi er i dag.


Tusen takk alle sammen!


Daglig leder

Mark Stefan G S Selasky

62 visninger

Comments


bottom of page